Partners

De citypastor legt verbinding tussen kerkgemeenschappen, andere religieuze stromingen en maatschappij.

De citypastor Rotterdam is aangesteld door hervormde wijkgemeenten: Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen, Noorderlicht, Pauluskerk, Prinsekerk en Samaritaan, onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland.

Kerkgemeenschappen in Rotterdam Centrum zijn verenigd in het oecumenisch Laurensberaad: Doopsgezinde gemeente, Johannesparochie (waaronder Het Steiger), Paradijskerk, Remonstranten, Saint Mary’s Anglican & Episcopical church en SKIN Rotterdam.

Kerkelijk en diaconale partners uit geheel Rotterdam zijn: Convent van Kerken Rotterdam, ICF Rotterdam Noord, Samen010, Rotterdam dorst, Studentenpastoraat Rotterdam.

De citypastor slaat ook de brug naar andere religies, waaronder: Liberaal Joodse gemeente Rotterdam, platform L&R (platform Levensbeschouwing & Religie Rotterdam) en SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rotterdam)