Over de city pastor

Rotterdam is een bruisende stad en voortdurend in ontwikkeling. Een stad vol uitdagingen. Grote bouwprojecten tekenen trots de skyline van de 21ste eeuw. Maar er is ook armoede, onveiligheid, onbegrip, uitsluiting… Rotterdam draagt alle kenmerken van een wereldstad. De veelkleurigheid wordt ervaren als rijkdom, maar ook als moeite. We hopen vruchtbaar mét elkaar te leven maar leven vaak enkel naast elkaar.

Ik ben door de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum als citypastor aangesteld om in onze multiculturele en multireligieuze woonplaats het ‘met-elkaar-leven’ te stimuleren. Niet om alles tot een eenheidsworst te maken maar met oog voor elkaars eigenheid en kracht. Niet door weg te kijken maar door aandacht te vragen voor het verschil aan kansen, het verschil in rijkdom. Uiteindelijk zijn we allemaal verbonden door dezelfde droom: een goed leven vol liefde en vreugde.

Informatie

Graag help ik u en jou met het vinden van de weg in deze stad. Samen zoeken we naar een kerk die bij je past, of een godsdienst of levensbeschouwelijke stroming waar jij je bij thuis voelt. Of we vinden het juiste loket waar je je vragen kunt stellen over pastorale, diaconale of psychologische ondersteuning. Maar ook als je bijvoorbeeld als beginnend student vol vragen zit over wat Rotterdam te bieden heeft.

Verbinding

Verbinding begint met ontmoeting. Met elkaar leven vraagt dat we elkaar kennen. Het geldt nog steeds als waarheid: ‘onbekend maakt onbemind’. Soms weten we zo weinig van elkaars achtergrond, cultuur en traditie dat onbegrip, achterdocht en zelfs haat kunnen wortelen. Dat willen we natuurlijk niet. We willen allemaal kunnen zijn wie we zijn, zonder angst voor elkaar; wit en zwart, moslim en jood, man en vrouw, hetero en homo, gelovig en niet gelovig……  

Ik neem deel aan veel overlegorganen die werken aan verbindingen in onze verbrokkelde samenleving. Dat zijn interreligieuze overleggen, gesprekken met de overheid, en nauwe contacten met diaconale instellingen als de Pauluskerk en Samen010, en organisaties als het studentenpastoraat. Ook met de spelers in het culturele veld houd ik contact omdat kunst een verbindende taal kan spreken.

Overleg is de eerste stap, die uiteindelijk wel moet leiden tot goede ontmoetingen. Oecumene en contacten over geloofsgrenzen heen staan hoog bij mij in het vaandel. Ik organiseer daarom – in samenwerking met anderen – met regelmaat lezingen, activiteiten en projecten om van elkaar te leren, elkaar uit te dagen en samen te groeien naar een kleurrijke stad vol prachtige en gezegende mensen.

Gesprek

Het onderlinge gesprek is in onze stad van groot belang. Niet in de minste plaats het gesprek van mens tot mens. Graag ga met u en jou in gesprek over vreugdes en verdriet in het leven, over moed en angst in je bestaan, over de zin en de onzin der dingen. Daarvoor ben ik pastor; een luisterend oor, een troostend woord, samen zoekend naar een mooie weg voor jou om verder te gaan.

Get in Touch

contact@citypastor010.nl

Grotekerkplein 101

3011GC Rotterdam

06-15195149